1. Polska 210 lotów
2. Włochy 30 lotów
3. Ukraina 20 lotów
4. Szwecja 18 lotów
5. Wielka Brytania 18 lotów
6. Norwegia 14 lotów
7. Portugalia 10 lotów
8. Niemcy 8 lotów
9. Belgia 6 lotów
10. Filipiny 6 lotów
11. Indie 6 lotów
12. Tajlandia 6 lotów
13. Węgry 6 lotów
14. Chiny 4 loty
15. Grecja 4 loty
16. Hiszpania 4 loty
17. Szwajcaria 4 loty
18. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 loty
19. Austria 2 loty
20. Bułgaria 2 loty
21. Egipt 2 loty
22. Estonia 2 loty
23. Finlandia 2 loty
24. Gruzja 2 loty
25. Malta 2 loty
26. Mołdawia 2 loty
27. Tunezja 2 loty