1. Polska 127 lotów
2. Włochy 28 lotów
3. Szwecja 16 lotów
4. Norwegia 8 lotów
5. Wielka Brytania 8 lotów
6. Indie 6 lotów
7. Węgry 6 lotów
8. Grecja 4 loty
9. Hiszpania 4 loty
10. Niemcy 5 lotów
11. Szwajcaria 4 loty
12. Zjednoczone Emiraty Arabskie 3 loty
13. Belgia 2 loty
14. Bułgaria 2 loty
15. Egipt 2 loty
16. Estonia 2 loty
17. Filipiny 2 loty
18. Malta 2 loty
19. Tunezja 2 loty
20. Ukraina 3 loty